Poľnohospodár a.s.
Galéria   Napíšte nám   Prihlásenie

Poľnohospodár
Nové Zámky a.s. hospodári v katastrálnom území mesta Nové Zámky a obce Bánov.

Poľnohospodár Nové Zámky a.s. vznikla transfomáciou z Poľnohospodárskeho družstva "Rozvoj" Nové Zámky k 1.1.1993.
A.s. má 6 členné predstavenstvo a 5 člennú dozornú radu, zamestnáva 194 zamestnancov.
A.s. hospodári na výmere 3 657 ha ornej pôdy. Celková výmera je 3 783 ha poľnohospodárskej pôdy.

V rastlinnej v?robe pestujeme:
pšenicu ozimnú na výmere 1200 ha s priemernou úrodou 5,7 t/ha,
jačmeň jarný na výmere 330 ha s priemernou úrodou 5,0 t/ha,
kukuricu zrnovú na výmere 650 ha s priemernou úrodou 7,20 t/ha,
kukuriciu osivovú na výmere 100 ha s priemernou úrodou 2,3 t/ha,
raž ozimný na výmere 120 ha s priemernou úrodou 6 t/ha,
hrach na výmere 200 ha s priemernou úrodou 3 t/ha,
slnečnicu na výmere 200 ha s priemernou úrodou 3 t/ha,
cukrovú repu na výmere 100 ha s priemernou úrodou 45 t/ha.

Zameriavame sa na pestovenie obilnín a strukovín na výrobu osív, rôznych stupňov množenia. Pre potreby živočíšnej výroby pestujeme objemové krmoviny, na výmere 600 ha.

Špeciálne plodiny pestujeme na výmere 73,5 ha. Z toho 10 ha viníc, 6 ha sliviek, 10,5 ha broskíň, 43 ha jabloní - výsadieb typu holandské štíhle vretená (z nich je 12 ha rezistentných odrôd).

Skladovacie kapacity na ovocie - riadená atmosféra - ULO 800 ton, chladiace priestory 200 ton. Jablká odrôd Golden delicious, Gala, Idared, Šampión, Jonagold dodávame do obchodnej siete 200 dní v roku prostredníctvom Výrobno-odbytového družstva pestovateľov SK-FRUIT, ktorého sme členom.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov dojníc s produkciou mlieka a na výrobu bravčového mäsa. Ročne predávame 5 000 tis. litrov mlieka, 500 ton bravčového mäsa, 100 ton hovädzieho mäsa. Naša a.s. chová 700 ks dojníc a dosahuje priemernú úitkovosť 7500 l mlieka na dojnicu.

Úsek technických služieb pre potreby ŽV a RV disponuje okrem výkonného strojno-traktorového parku, opravárenským strediskom, pozberovou linkou na hustosiate obilniny, hrach, olejniny a kukuricu, aj sušiarenskými kapacitami na zrniny a obj. krmivá. Mechanizačný úsek vykonáva celoslovenský servis na stroje CLASS a FENDT.

 

Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky