Poľnohospodár a.s.
Galéria   Napíšte nám   Prihlásenie

Ponuka pracovných miest
 

Hľadáme zamestnancov na nasledovné pracovné miesta:

 • Dojič                                                    – stredisko ŽV Bánov
 • Ošetrovateľ teliat                                 – stredisko ŽV Bánov
 • Navážač traktorista do ŽV                  – stredisko ŽV Bánov
 • Traktorista do RV                                – stredisko Bešeňovská cesta (Nové Zámky)
 • Traktorista                                            – Mechanizačné stredisko Bánov
 • Kombajnista                                         – Mechanizačné stredisko Bánov
 • Opravár poľnohospodárskych strojov  – Mechanizačné stredisko Bánov

 

Požiadavky: 

 • Životopis (priniesť osobne, alebo poslať na adresu prípadne e-mail spoločnosti)
 • Zodpovedný prístup k práci
 • Dochvíľnosť
 • Vytrvalosť
 • pre Úsek ŽV treba mať skúsenosť a prax s prácou so zvieratami (HD)
 • pre pracovnú pozíciu traktorista, kombajnista, opravár treba byť držiteľom výučného listu a  vodičského preukazu. Je možnosť doplniť vodičský preukaz na skupiny traktor a kombajn.
 • Záujemcovia o prácu sa musia nahlásiť na osobný pohovor. Na ňom budú dohodnuté pracovné podmienky, výška a systém odmeňovania a ďalšie náležitosti súvisiace so zamestnaním na príslušnom pracovnom mieste.

Čo ponúkame:

   Pre zamestnancov zabezpečujeme trvalo stabilné pracovné a odmeňovacie podmienky na úrovni slovenského priemeru. Za určitých podmienok možnosť ubytovania.
Termín prijímania ponúk: do 01.03.2008

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
Komjatická 67
940 85 Nové Zámky

Ing. Marek Šimunek – 0918 398 811 / 035 6428 314
e-mail: simunek@polno.sk

 
Späť
Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky