Rastlinná výroba

Na výmere 3820 ha sa pestujú nasledovné plodiny. Osevný postup sa každoročne tvorí podľa požiadaviek trhu. V roku 2017 sme sa rozhodli obohatiť osevný postup o konopu siatu, ktorú pestujeme na technické spracovanie ale aj osivo.

Tradičné plodiny:
- pšenica ozimná na výmere 900 ha
- kukurica zrnová na výmere 960 ha
- slnečnica na výmere 380 ha
- repka olejnatá na výmere 370 ha
- jačmeň siaty na výmere 120 ha
- raž potravinársku na výmere 90 ha

Osivá:
- kukuricu osivovú na výmere 160 ha
- Pšenicu na výmere 80 ha
- hrach na výmere 40 ha

Okopaniny:
- cukrová repa na výmere 380 ha.

Objemové krmivá pre potreby ŽV:
- Kukurica na siláž na výmere 250 ha
- Lucerna na výmere 300 ha
- Cirok na výmere 30 ha

Okopaniny:
- Konopa siata na výmere 30 ha

sklad