Živočíšna výroba

Máme dve farmy živočíšnej výroby, kde zameriavame na chov kráv s trhovou produkciou mlieka a na chov výkrmového dobytka. Celkovo chováme 1130 ks HD a z toho 700 ks kráv a 430 ks výkrmového dobytka.