• Sklad
 • Zivocisna2
 • Predajna
 • Zatva1
 • Mechanizacia2
 • Zatva2
 • Zatva3
 • Zivocisna
 • Mechanizacia1

Živočíšna výroba

Máme dve farmy živočíšnej výroby, kde zameriavame na chov kráv s trhovou produkciou mlieka a na chov výkrmového dobytka. Celkovo chováme 1130 ks HD a z toho 700 ks kráv a 430 ks výkrmového dobytka.